Tuesday, February 24, 2009

Asertif bukannya Agresif

Adakalanya seseorang tidak dapat bezakan antara sikap asertif dengan sikap agresif walaupun pada perkataannya adalah berbeza, tetapi masih ada kalangan orang faham bahawa tindakan-tindakan agresif itu adalah ini diperolehi dengan jelas dalam perbincangan ketika bengkel-bengkel latihan asertif diadakan.

Fahaman ini biasanya lahir sebabkan kita tidak mengetahui ciri-cirinya kerana ukuran asertif ataupun agresif hendaklah diukur melalui ciri-cirinya yang telah dibentuk oleh ajaran agama dan juga budaya masyarakat setempat, implikasi terhadap diri dan juga terhadap orang lain

Agresif menggambarkan kemarahan dan kekecewaan yang bertujuan melukai orang lain ataupun bagi melepas emosi yang terpendam।

Tingkah laku agresif kebiasaannya memberi kejayaan yang sementara kepada pelakunya. Dalam banyak kes tingkah laku agresif ini boleh menghalang dan menghadkan perhubungan antara pelaku dengan orang lain, berkelahi apabila sasarannya bertindak balas.

Kemudian berkemungkinan tingkahlaku ini akan menjadi peneguh untuk terus bertingkah laku agresif.Wujudnya perselisihan dipejabat antara rakan sekerja , saperti berkelahi , acum- mengacum, fitnah-menfitnah samada ketara atau tidak, adalah lahir daripada tingkahlaku agresif samada disedari atau tidak oleh pelaku-pelaku agresif.

Berlainan pula dengan tingkahlaku asertif yang dapat melahirkan iklim bekerja yang baik dan boleh diterima oleh semua anggota rakan-rakan sekerja.Sesaorang yang bertingkahlaku asertif selalunya memberi kejayaan dalam matlamat sesaorang, jika sekiranya gagal sekali pun ia tidak akan kecewa dan juga ia tetap mempunyai harga diri.

Yang menjadi lebih penting adalah tingkahlaku ini dapat membina perasaan yang baik kepada pelakunya. Apabila sesuatu kerja tidak menjadi maka sesaorang yang asertif tidak akan berputus asa sebaliknya terus berusaha mencari jalan untuk mengatasinya. Perlakuan asertif dapat membantu pelaku membuat keputusan yang lebih tepat , mempunyai hubungan yang sihat dan tulin dengan orang lain.Ia mempunyai gaya kepimpinan yang lebih baik, tidak mendesak serta mempunyai kesedaran tentang kelebihan dan kelemahannya.

Mempunyai harga diri, dapat mengatasi konflik dengan lebih berkesan dan mempunyai matlamat hidup yang objektif serta realistik. Tingkahlaku dan sikap asertif bukan sahaja menjadikan sesaorang itu dapat mengawal diri dan emosinya dengan baik, tetapi juga dapat memperlihatkan tingkahlakunya yang boleh membantu orang lain untuk membina diri mereka dan menjadi orang lain selesa berhubung dengan orang yang aserif itu.

Sangat ketara perbezaannya jika kita bersikap dengan sikap agresif yang mana kita lebih cenderong untuk menyalahkan orang lain apabila sesuatu kerja tidak berjaya. Walaupun kesilapan nyata berlaku dari diri kita, tetapi pelaku agresif masih mahu bertindak dengan mengamalkan helah bela diri, yang mana penggunaan helah bela diri ini memberi kejayaan kepada pelaku agresifbuat sementara waktu, bertujuan menyelamat diri.

Jika kita melakukan sesuatu secara tidak jujur, maka kita tidak mempunyai harga diri lagi kerana kita bukan seorang yang benar dan jujur. Yang penting , kita perlu mendidik hati bukannya hanya memujuk hati , kerana apabila hati telah dididik dengan asertif, melalui pengetahuan dan latihan maka tingkahlaku kita akan menunjukkan tingkahlaku asertif.

Amat sukar untuk kita bertingkahlaku asertif selagi kita tidak dapat membentuk sikap yang asertif. Sikap ini akan melahirkan tingkahlaku, sikap adalah lahir dari kerja hati dan tingkah laku adalah perbuatan yang ditunjukan melalui tuturkata (verbal), samada ketika memulakan percakapan , membalas percakapan orang lain , meminta pertolongan , menolak permintaan dan sebagainya.Begitu juga tingkahlaku yang ditunjukan melalui bahasa badan (unverbal).

Sebagai ukuran kita tentang betapa pentingnya kita belajar membentuk hati supaya bersikap asertif , sepertimana yang diberi jaga oleh Nabi Muhammad (saw) yang bermaksud “ sesungguhnya didalam badan ada seketul daging, apabila baik ia maka baiklah seluruh anggota badan, apabila rosak ia maka rosaklah seluruh anggota badan , ia adalah hati.


No comments:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...